Sjokkerende effekter av selén og Q10?

06.06.2024

Fikk du med deg saken i Aftenposten den 6. mai om sjokkerende (!) effekt av mineralet selén og "energimolekylet" koenzym Q10? Her ser vi på om funnene rettferdiggjør bruk av ordet "sjokkerende" og om det er nødvendig med økt inntak av begge næringsstoffene.

De nevnte stoffene finnes i mat, og det ene stoffet - koenzym Q10 - lages av kroppen selv. Det er altså ikke i utgangspunktet nødvendig å ta disse stoffene som tilskudd. Men bør du få i deg mer av disse stoffene, og kan det være vanskelig å få i seg nok selen gjennom mat?

Vanlig med lavt inntak av selén

Det bør ikke komme som en overraskelse for leger og ernæringsfysiologer at selén er blant næringsstoffene det er vanligst å ha mangel på i Norge i dag. Dette er noe vi har visst en stund. Selén finnes blant annet i hvit fisk og paranøtter. Du er så godt som sikret et godt seléninntak med en liten pose paranøtter per uke. Selén er blant annet involvert i dannelsen av stoffskiftehormoner, beskyttelse av DNA og er viktig for immunforsvaret.

Koblingen til aldringsprosesser har det ikke vært så mye snakk om når det gjelder selén, annet enn at mangel på vitaminer og mineraler generelt bidrar til at kroppen ikke fungerer som den skal, og at det igjen kan gi økt aldringshastighet. I Aftenpostenartikkelen var det effekter på aldring som var det sentrale. 

Koenzym Q10 bidrar til energiproduksjonen i cellene. Det vil si at stoffet hjelper til med å utvinne energi fra maten, slik at du kan få lett omsettelig energi til musklene dine for eksempel. Stoffet bidrar også til å beskytte cellene mot frie radikaler (også kjent som oksidativt stress). Konsentrasjonen av Q10 har en tendens til å falle med alderen, i det minste i noen vev. Tilskudd av koenzym Q10 har derfor mange antatt som fordelaktig for å bremse aldring. I praksis har man derimot sett det motsatte, i flere sammenhenger: Mangel på q10 har gitt økt levealder. 

Hvor stor dose som gis av stoffet, og om stoffet bare forlenger livet avhengig av hvilke deler av livet det gis kan være noen årsaker til motstridende funn. Det kan være bedre å ta tilskudd av Q10 når man er blitt gammel, slik som i studien Aftenposten viser til, enn å ta det hele livet. Det kan faktisk også hende at "for høy" beskyttelse mot frie radikaler virker mot sin hensikt

Seléninntaket bør verken være for lavt eller for høyt

Men viser studien som Aftenposten refererer til at vi nå vet både at koenzym Q10 forlenger livet og at vi vet hvilke doser og når i livsløpet dette tilskuddet bør tas? Og at selen gjør det samme? Studien kan ikke svare på det fordi at både selen og koenzym Q10 ble gitt samtidig, og kun til eldre personer. Det var imidlertid kun personer som hadde lave verdier av selen som ble inkludert i studien, noe som sammen med funnene nevnt over når det gjelder koenzym q10, og at seléntilskudd har blitt funnet å gi redusert dødelighet hos de som har hatt kreft, hinter om at det er mest sannsynlig at selen er den mest avgjørende faktoren. Det skal også bemerkes at det også er funnet at relativt høye doser med seléntilskudd har gitt redusert levealder. Men poenget er at Aftenposten konkluderer feil når det hevdes at begge stoffene gir effektene som ble observert i studien, og at det er sparsomt med andre studier som gir oss klare svar hva gjelder hvilken selvstendig rolle hvert av stoffene spiller for aldringsrelaterte forhold. 

I studien som Aftenposten refererer til fant de at ett mål på aldring - telomerer - ble forbedret som følge av tilskuddene, og det var dette som gjorde at ordet "sjokkerende" ble brukt. Det er imidlertid uklart om telomerforlengelsen har mer karakter av å være en følgeeffekt enn noe som forklarer effektene på dødelighet, siden lange telomerer i andre sammenhenger ikke har vist seg å være noe som gir bedre helse og lenger liv. På den andre siden igjen har imidlertid økning av telomerlengde med genterapi i mus gitt økt livslengde

Måling av telomerlengde er heller ikke den best validerte måten å måle biologisk alder på. Såkalte epigenetiske tester er bedre indikatorer på biologisk alder enn telomerlengde. Det gjenstår imidlertid å se om telomerlengdeendringer likevel kan være bedre eller like gode indikatorer på hvor fordelaktig en behandling, et kosttilskudd elle andre ting er, sammenlignet med en epigenetisk aldringshastighestest som DunedinPACE for eksempel.

Men kanskje skal vi gi Aftenpostjournalisten litt rett i å bruke ordet "sjokkerende" likevel, fordi i tidligere rapporteringer fra dette forsøket ble dødsfall som følge av hjerte-karsykdom halvert på fem år

Men før du løper til helsekostbutikken for å kjøpe selén: Det ser ut som du får mer selén for pengene om du velger paranøtter i stedet.


Likte du det du leste? Få e-post når flere artikler blir lagt ut, ved å melde deg på mitt nyhetsbrev. Da får du også tilsendt Guide til fasteimiterende stoffer i mat og kosttilskudd. (Om du ikke får tilsendt en bekreftelses-e-post med en gang send meg en e-post: inge@houseofhealth.no)