Utdanning, erfaring, publikasjoner og interessefelt

Din helse i gode hender

Inge Lindseth jobber ved House of Health i Oslo. Han er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Hans spesialområder er mage-tarmplager, diabetes, overvekt, kronisk utmattelse/utbrenthet og de som ønsker å få mer ut av treningen og prestere maksimalt i idrett. Inge tar også i mot pasienter for de fleste andre tilstander der kosthold spiller en rolle, inkludert personer som ikke har fått spesifikke diagnoser når det gjelder deres helseproblemer. 

Inge er opptatt av at kostholds- og livsstilsveiledningen fører til at du som pasient får en livsstil som er gjennomførbar i lengden og gir varige resultater. Dette krever ikke bare en individuell tilpasning av kostholdsrådene du får, men også at selve vaneendringsprosessen ses i sammenheng med dine samlede utfordringer, det være seg av følelsesmessig, sosial, motivasjonsmessig og praktisk art. I motsetning til slitet og det negative forholdet mange ender med på tradisjonelle slankekurer og ekstremdietter, er Inges mål at du oppnår økt overskudd, økt matglede, ingen plagsom sultfølelse mellom måltidene og et ukomplisert forhold til mat.

Inge ga i januar 2023 ut boka Femdagers nullstilling, som handler om fasteimiterende diett. Han er den som har lansert fasteimiterende diett som gjennomføres med vanlige matvarer i Norge, og han holder også kurs i fasteimiterende diett.

Inge holder også foredrag for studenter, helsepersonell og pasientforeninger, og var samarbeidspartner på den store kostholdsstudien CARBFUNC ved Universitetet i Bergen.

I 2010 kom boka «Lev godt med type 2 diabetes» ut, der Inge er en av forfatterne.

Inge holder kurs/fasteretreat i fasteimiterende diett, gjennom fidretreat.no.

Følg Inge på instagram: @lindsethernaering

Utmerkelser:

Beste artikkel i tidsskriftet Nutrients i 2020

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner:

  • Zinöcker, MK, Lindseth, IA (2019). Two Bad Diets for Monkeys. Obesity (Silver Spring).
  • Zinöcker, MK, Lindseth, IA (2018). The Western Diet-Microbiome-Host Interaction and Its Role in Metabolic Disease. Nutrients, 10.
  • Immunostimulation in the treatment for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.
    Proal AD, Albert PJ, Marshall TG, Blaney GP, Lindseth IA. Immunologic Research: Volume 56, Issue 2 (2013), Page 398-412
  • Immunostimulation in the era of the metagenome. Amy D Proal, Paul J Albert, Greg P Blaney, Inge A Lindseth, Chris Benediktsson and Trevor G Marshall. Cell Mol Immunol. 2011 Jan 31
  • Vitamin D-status og sykdom, – forhastede konklusjoner? I Lindseth, S Konradsen, IF Meyer. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1896-8 Nr. 18 – 24. september 2009