Hvor gammel er oppskriften på deg?

17.10.2023

Mye tyder på at det ikke først og fremst er kroppens deler som blir slitt med alderen, men at det er selve oppskriften på de ulike delene av deg selv som blir slitt. Hvor slitt denne oppskriften er kan måles og er grunnlaget for en ny type biologisk alder-tester.


Hva ville du tenkt og gjort dersom du fikk vite at din biologiske alder er for eksempel fem år lavere eller høyere enn det som går fram av passet ditt? Ville du forsøkt å gjøre tiltak for å snu utviklingen, dersom den var høyere enn det du hadde håpet på? 

Og hva betyr egentlig biologisk alder? I korte trekk vil den typen biologisk alder-tester som måler det såkalte epigenomet (oppskriften på dine ulike celletyper, slik som øyeceller, hudceller og immunceller), si noe om hva som er forventet gjenværende levetid, forutsatt at du ikke blir utsatt for en dødelig ulykke, eller det skjer noe med deg utover det vanlige. Det interessante er at endring av livsstil er noe som kan regnes som som ut over det vanlige. Det testsvaret du får på et gitt tidspunkt vil derfor være mindre og mindre «riktig» jo mer du endrer livsstil i feil eller riktig retning - totalt sett, og jo lengre tid det går fra det opprinnelige prøvesvaret.

Vi vet godt at det å ikke røyke, trening, gode sosiale relasjoner og et bra kosthold er forbundet med saktere aldring, men hva med andre tiltak som har mulig, direkte påvirkning på biologisk alder, som faste, fasteimiterende stoffer, badstu, kuldeeksponering og oksygenmangel? Hvordan vite hvordan slike tiltak fungerer? Og hvordan vite hvor godt tiltakene fungerer på akkurat deg?

På lang sikt, og dersom du gjør de samme tiltakene hele tiden, vil etter hvert kroppen gi deg svar, på gamlemåten: Hvor gammel du ser ut er et ganske godt bilde på hvordan du eldes. Ulike, vanlige blodprøver og fysiske tester vil også si noe om din biologiske alder når de vurderes samlet. 

Men gamlemåten gir deg lite å informasjon å gå etter om du ønsker å se hvor godt for eksempel kostholdsendringer, faste eller bruk av badstue virker inn på din biologiske alder etter bare noen måneder. Slike tiltak vil virke inne forskjellig fra person til person. Og her har de nye biologisk alder-testene stort potensial. 

Det kan riktignok hende disse testene overdriver hvor godt ulike tiltak påvirker din alder, men de vil gi en klar indikasjon på at du går i riktig retning. Testene er også et mer samlet, og enklere mål på din biologiske alder enn det som skal til for å måle det samme med vanlige blodprøver og fysiske tester, i den grad det i det hele tatt kan måle biologisk alder like bra.

Dersom du ønsker å måle din biologiske alder med en epigenomtest, kan du få gjort det via meg. Testen koster 5399,-, og er foreløpig den eneste testen som tilbys av et norsk selskap (Age Labs) og som baserer seg på GrimAge. Testen kan du få tatt ved å bestille time hos meg. Jeg gir deg en forklaring av testresultatene og forslag til mulige tiltak for helsa generelt sett, blant annet basert på denne testen.