Book time for ernæringsveiledning på House of Health (også telefonkonsultasjoner)

Ta kontakt med meg for foredrag og ernæringsveiledning


Inge Lindseth, klinisk ernæringsfysiolog, House of Health

Apotekergata 10/Spaces, 0180 Oslo

(+47) 92822131

inge@houseofhealth.no

For timebestilling/ernæringsveiledning, book time online på houseofhealth.no

Om min veiledning

Jeg gir deg råd og veiledning basert på hva jeg tror vil være best for deg nå og på sikt, ut ifra hva som er dine ønsker og målsetninger, hvem du er som person, din hverdag og din helsetilstand. Jeg tilstreber å inkludere dine preferanser så langt det er mulig i veiledningsopplegget. 

En detaljert kostholdsplan eller ukesmeny er imidlertid ikke nødvendigvis en del av veiledningen, da dette sjelden vil være nødvendig for å nå målene du måtte ha på sikt. Detaljnivået ligger på et annet plan enn for eksempel kalorimengder, og akkurat hva som skal spises de ulike dagene av uka.

Førstegangskonsultasjonen er som hovedregel 90 minutter. Dette inkluderer journalskriving og eventuelt øvrig tidsbruk før og etter at konsultasjonen er over, slik at tiden selve konsultasjonen varer vanligvis er 80-85 minutter. 

(Dersom du ønsker er det mulig med 60 minutter på førstegangskonsultasjon, men dette krever gjerne ny time kort tid etter for fullføring av oppstarten av veiledningen. Oppfølgingskonsultasjoner er vanligvis på 30 minutter, men det er fullt mulig å booke enten 60 minutter eller to ganger 30 minutter rett etter hverandre dersom du ønsker det.)


Fastavtale

Jeg kan fungere som mer enn en veileder som skal bidra til å løse helt konkrete plager knyttet til kosthold. Kom til meg om du ønsker en koordinator og samtalepartner hva gjelder alle dine valg som har med helse å gjøre.

Fastavtalen innebærer ikke at du får fullverdig behandling for det du måtte trenge når det gjelder din helse, men at jeg kan bidra til å finne ut av hvor skoen trykker til enhver tid, sette opp en prioriteringsliste og foreslå tiltak som kan inkludere forslag om hvilke andre behandlere og instruktører som kan oppsøkes.

Ved jevnlig oppfølging av meg som helsekoordinator vil du oppleve en økt trygghet og overblikk over egen helse, før du eventuelt utvikler helseplager som kunne ha vært unngått eller at du kjører deg selv for hardt med hensyn til din totalbelastning i livet.

Avtalen kan inngås etter første konsultasjon.