Fasteretreat

Gjennomfør fasteimiterende diett på Opaker gård i januar, april eller august. Mer info på fidtretreat.no